scrollup
Pisilinux logo

Windows'tan Pisi Linux'a geçişte karşılaşacağımız sorunlar ve çözümleri

Türkçe:

1.Program çeşitliliği: 

İşletim Sistemini ilk kurduğumuzda Paket Yöneticisinde az program olduğunu görürüz.

O yüzden bence ilk işimiz Contrib deposunu eklemek olmalı. 

1.1 Contrib deposunu eklemek:

Contrib deposunu eklemek için konsoldan:  sudo pisi ar contrib  http://contrib.pisilinux.org/pisi-index.xml.xz ve sudo pisi ur komutlarını vermek yeterli olacaktır. Google Chrome,Opera ve Steam gibi pek çok uygulama Contrib deposunda mevcuttur.

1.2 Wine ile program kurulumu:

Öncelikle Wine .exe uzantılı dosyaları kurmaya yarayan bir emülatördür ancak nadir uygulamalarda hata alablirsiniz.

Wine contrib deposunda mevcuttur oradan indirip kurabilirsiniz.

2. Efektler ve Temalar:

İşletim Sistemini ilk kurduğunuzda çok fazla efekt olmadığını farketmişsinizdir. O yüzden bence ikinci işimiz efektleri çalıştırmak olmalı. Efektleri çalıştırabilmek için öncelikle Ayarlar>Görüntü ve Ekran>Dizgici>Masaüstü efektlerini başlangıçta etkinleştir yolunu izleyin.Ardından Çalışma Alanı Davranışı>Masaüstü Efektleri yolunu izleyerek istediğiniz efektleri çalıştırabilirsiniz.

2.1 Temalar:

Pisi Linux'ta Temayı değiştirmek için: Ayarlar>Bak ve Hisset yolunu izleyerek hazır temalardan yararlanabilir veya yeni temalar edinebilirsiniz.

3. Wifi'nin Otomatik bağlanması:

Bu sorun forumda çözülmüştür: https://www.pisilinux.org/question_answer/subject/89-sistem-acildiginda-wifi-otomatik-baglanmiyor

Yeni gelen kişiler için faydalı bir yazı olduğunu düşünüyorum,sağlıkla kalın...

English:

1. Program variety:

When we first install the Operating System, we see that there are few programs in Package Manager.

So I think our first job should be to add the Contrib repository.

1.1 Adding the Contrib repository:

To add the Contrib repository from the console: sudo pisi ar contrib http://contrib.pisilinux.org/pisi-index.xml.xz and sudo pisi ur commands will be enough. Many applications such as Google Chrome, Opera and Steam are available in the Contrib store.

1.2 Installing the program with Wine:

First of all, it is an emulator for installing files with the Wine .exe extension, but you can get errors in rare applications.

It is available in the wine contrib warehouse, you can download it from there.

2. Effects and Themes:

When you first installed the Operating System, you noticed that there were not many effects. So I think our second job should be to run effects. To be able to run the effects, first go to Settings> Display and Display> typesetter> Enable desktop effects on startup. Then you can run the desired effects by following the Workspace Behavior> Desktop Effects.

2.1 Themes:

Kitty To change the theme in Linux: You can use Ready themes or get new themes by following Settings> Look and Feel.

3. Connecting Wifi Automatically:

This issue has been solved in the forum: https://www.pisilinux.org/question_answer/subject/89-sistem-acildiginda-wifi-otomatik-baglanmiyor

I think it is a useful article for newcomers, stay healthy ...