Git Yapılandırma ve Kullanımı

< All Topics

Git Yapılandırması

Bir github hesabınız yok ise hesap oluşturun.Uygulama Başlatıcı > Sistem > Konsole veya paket yöneticisi ile;


sudo pisi it git openssh

paketlerini kurun.Konsole ile;

git config –global user.name “github_hesap_adınız”
git config –global user.email “[email protected]
git config –global credential.helper cache
git config –global credential.helper ‘cache –timeout=3600’

  • Daha sonra veri alışverişi için otomatik şifre girişi oluşturalım Konsole ile;

ssh-keygen

parola sorduğunda parolalar için boş geç

/home/kullanıcı_adı/.ssh/id_rsa.pub dosyasını tıklayarak açıp içindeki metnin hepsini seçip kopyala diyoruz

sonra github.com u açıyoruz hesabınıza bağlanıyorsunuz.
profil simgenize tıklayarak settings seçince açılan pencereden;
ssh and GPG Key
New ssh key
Açılan pencerede isim verip kopyaladıklarınızı key kısmına yapıştırıyoruz.

  • Git kullanımı

Hangi depo ile çalışacaksan mesela main ve pisilife-2 depolarını kendi github sayfana forkla(pisilinux’taki deponu kendi github depona çek).
Herhangi bir dizinde en iyisi kullanıcı dizininde mesela works ismide bir dizin oluştur ve dizine gir.

F4 e basarak altta komut satırının açılmasını sağla ve forkladığın depoları tek tek klonla(yerele indir)

git clone [email protected]:kullanıcı_adı/main.git
git clone [email protected]:kullanıcı_adı/pisilife-2.git

gibi, kendi adın neyse ona göre düzenle, klonla,daha sonra;

git config –global user.name “github hesap adı”
git config –global user.email “e-mail adresin”

main dizinine gir komut satırına;

git remote add upstream [email protected]:pisilinux/main.git

komutunu ver.sonra pisilife-2 klasörüne gir komut satırına:

git remote add upstream [email protected]:pisilinux/pisilife-2.git


komutunu ver. Bundan sonra her iki klasörde de ayrı ayrı;

git pull upstream master

komutuyla pisilinux deposundaki değişiklikleri al.Yapılandırma bitmiştir.

  • Commit ve Pullrequest(pr)

Herçalışmadan önce;

git pull upstream master

Çalışmanı yap.


Hangi yerel depo dizinde çalışma yaptıysan (main veya pisilife-2 dizini)F4ile komut satırına geç;

pisi ix -skip-signing

index alınıyor


git add . veya paket_adi

paket branch’a alınıyor

git commit -m “İngilizce olarak yaptığın değişikliğin tanımı”

git push origin master

değişiklik github hesabına gidiyor.

github sayfana gir ilgili depoyu seç.

New Pull request yap

sistem karşılaştırma sonucunda onay verdi ise altta;

commit özetini düzenle ve Create Pull Request düğmesine bas.