Pisi

< All Topics

Pisi

PiSi açılımı (Packages Installed Successfully as Intended), Pisi Linux’un adı gibi ufak ama özellik dolu paket yönetim sistemidir.

Bağımlılıkları takip ederek paket inşa etme, kurma, kaldırma, yükseltme ve benzeri işlevleri yerine getirir. Kullanıcı dostu bir grafiksel arayüz ve kapsamlı bir komut satırı arayüzü içerir. Geliştiriciler için tanıdık ve basit bir geliştirme ortamı sunar.


PiSi paketleri

PiSi paketleri PKZIP formatında arşivlerdir, paketin içerdiği dosyalar dışında paketle ilgili gerekli bilgileri taşıyan metadata.xml adlı bir XML dosyası, yükleme sonrası ve kaldırma öncesi çalıştırılan betikler ve ÇOMAR yapılandırma betikleri içerir. Paket kaynakları da temel olarak pspec.xml adlı bir tanım dosyası ve actions.py adındaki kaynak kodun yapılandırılması, inşa edilmesi ve istenilen dizine yerleştirilmesi için gerekli komutları içeren Python betiğinden ibarettir. Buna ek olarak, yamalar, sözü geçen diğer betikler ve ek dosyalar içerir.

Bazı ayırıcı özellikler

PiSi Python’da yazılmıştır, bu sayede performans kaybetmeden taşınabilirlik ve küçük program boyutu sağlanmıştır. Kaynak paketler basit XML dosyaları ve Python programcıklarıyla ifade edilir.

Paketler kaynak tabanlı paket sistemlerindeki gibi kısa ve anlaşılabilir bir inşa reçetesiyle tanımlanır, bunun için geliştirilmiş olan bir API gereken ortak komutları toplar. Yüksek seviyeli ve düşük seviyeli paket yönetim işlevlerini tek bir yazılımda birleştirir. Bağımlılıkları takip etmek ya da depoları yönetmek için ayrı bir yazılıma gereksinim duymaz. Hangi dosyanın hangi pakette olduğu ve bağımlılıklar gibi paket bilgilerinı takip etmek için Berkeley DB’yi kullanır.

Bağımlılıklar hızlı algoritmalarla hesaplanır. Paketler bileşen ve kategorilerle düzenlenir. İkili paketler PKZIP arşivleridir. Birçok işlemde şeffaf biçimde URL desteği verilir, http ve ftp protokolleri desteklenir. Örneğin sadece bir pspec.xml URL’i verilerek uzaktaki bir kaynak inşa edilebilir. Kaynak arşivini URL ile gösterir, orijinal kaynak kodunu içermez, bu da subversion gibi versiyon sistemleriyle geliştirmeyi kolaylaştırır. Kitaplık yaklaşımıyla tasarlandığı için üzerinde uygulama geliştirmek kolaydır.

Program mesajları için özgür yazılımlarda yaygın olarak kullanılan gettext uluslararasılaştırması, xml dosyaları için xml:lang uluslararasılaştırması kullanılmıştır.

Depolar ve bağımlılıklar

Depolar bir dizinin altındaki paketlerin indeksini içeren bir XML dosyasının URL’i ile tanımlanır (pisi-index.xml). Paket bağımlılıklarının takibi iyi bilinen basit çizge algoritmaları ile yapılır. Önce paket ilişkilerinin gerekli alt kümesi database’den gereken en az sayıda erişim yapılarak getirilir, sonra “topological sort” ile basit ama güvenli bir plan hesaplanır. Paket yükleme, kaldırma ve yükseltme işlemleri için oluşturulan planlar, bir hata durumunda sistemin tutarlı durumda kalmasını sağlamaya çalışır. Yükseltme planlarında hem düz hem ters bağımlılıklar hesaba katılır. Bir emniyet mandalı önemli paketlerin kaldırılmasını öntanımlı olarak önler.

Versiyonlar

Yazılım dağıtımında önemli bir sorun gelişme tarihini takip etmektir. PiSi’nin çözümü orijinal, paket kaynağı ve ikili paket inşa versiyonlarını ayırmaktır. Paket sürüm numarası bir paket kaynağının kaç kere değiştirildiğini ve paket inşa numarası bir ikili paketin kaçıncı inşa olduğunu tutar. Bu sayede farklı boyutlara ayırılan versiyon numarası pratikte karşılaşılan bazı sorunları çözmektedir.

Bileşen/Kategoriler

Kaynak paketlerin sayısı büyük olduğu için (yazım esnasında 800 civarı) bir organizasyon gereklidir. Web Ontology dilleri yazılım paketleri için fazla karışıktır. Yaptığımız araştırmaya göre sadece iki ilişkiyi belirtmek temel gereksinimler için yeterlidir:

x paketi y bileşeninin parçasıdır

x paketi y kategorisine aittir

Burada bileşen Pisi Linux’un bir alt-sistemini göstermektedir. Örneğin system.base konsolda çalışan taban sistemidir, desktop.kde ise KDE masaüstüdür. Bir paket tek bir bileşenin parçası olabilir, yani bileşenler paket toplamalarıdır. system.base ve system.devel özel bileşenlerdir. Bütün programlar çalışmak için system.base’in sağladığı temel UNIX ortamına gereksinim duyarlar. Paket inşa komutu için gerekli kaynaklar ise system.devel içerisindedir.

Kategori paket tipini gösterir. Örneğin app:gui grafiksel uygulamaları, app:cli komut satırı uygulamalarını, library ise kitaplıkları göstermektedir. Bir paket birden çok kategoriye sahip olabilir.

Arama işlevleri

Anahtar sözcük araması (search komutu) özetler ve tanımlar üzerinde çalışır. Hızlı işlem için bir ters indeks (inverted index) kullanır ve çok dilli çalışır. Ayrıca search-file komutu dosya adıyla paket bulur.

Veritabanı yapısı

Özelleştirilebilir ve esnek olması sebebiyle Berkeley veritabanı tercih edilmiştir (örneğin liste saklamak vs. kolaydır). Bütün ara (intermediate) veri XML olarak saklanır. XML yapıları otomatik olarak Python nesnelerine aktarılır. Felaket durumunda bütün veritabanı saklanan XML dosyalarından yeniden yaratılabilir (rebuild-db komutu).

Kuşbakışı PiSi komut satırı

SVN tarzı komut satırı işlemcisi 29 komut içerir. Aşağıda komut çeşitlerine göre bir ayırım verilmiştir.

Bilgi/arama komutları: search, search-file, info, list-available, list-components, list-installed, list-pending, list-repo, list-upgrades, graph

Depo komutları: index, add-repo, remove-repo, update-repo

Paket inşası: build, build-until,build-build, build-install, build-package, build-setup, build-unpack

İkili paket işlemleri: install, remove, upgrade, check, configure-pending

Yardımcı komutlar: rebuild-db, clean, delete-cache

Detaylı kullanım örnekleri için Pisi CLI kullanımı belgesine bakabilirsiniz.

Grafik arayüz

Kullanması mümkün olduğu kadar basitleştirilmiş bir arayüzdür. Bütün işlemler için tek bir pencere ve depo ayarları için ayrı bir pencereden oluşur. Paket işlemleri için üç ayrı kip bulunmaktadır (yükseltme, yükleme, kaldırma). Arama fonksiyonu paketlerin üstünde tanıdık bir arama çubuğu ile sağlanır. Paketler bileşenlere ayrılır. Öntanımlı olarak sadece uygulamaları gösterir, bir filtre seçeneği ile bütün uygulamalar seçilebilir. Bütün sistem tek bir tuşla güncellenir.

Pisi Paket yapımında karşılaşılan hatalar ve çözümleri

  • Hata.1: unpack: kaynak arşivin bütünlüğünde sorun var.

<Archive sha1sum=”67d5fabda2f5777ca8387766539b9c871d9931323″ type=”targz”>http://garr.dl.sourceforge.net/project/lcms/lcms/2.3/lcms2-2.3.tar.gz</Archive>


Çözümü; Sha1sum değeri yanlış olduğundan bu hatayı alırsınız. sha1sum değerini çözmek için dosyanın olduğu dizin de F4 tuşuna basın sha1sum dosyaadi.tar.gz yazın ve enter tuşuna basın.

  • Hata.2: PISI.source.description:

En azından bir tane ‘Description’ etiketi yerel metne sahip olmalı.pspec.xml içerisinde yer alan description etiketinin bulunmamasından kaynaklanan bir hatadır.Çözümü; pspec.xml içerisine description etiketini ekleyin.Örnek görüntü


<Summary>An Exiv2 wrapper library</Summary>

<Description>libkexiv2 is a wrapper around Exiv2 library to manipulate pictures metadata as EXIF/IPTC and XMP.</Description>

<Archive sha1sum=”273d76f2414c2dc442ab8f9dc72578977aba0f0c” type=”tarxz”>mirrors://kde/stable/4.8.1/src/libkexiv2-4.8.1.tar.xz</Archive> <BuildDependencies>


  • Hata.3: XML sözdizimi geçersiz.

Bu hata pspec.xml içerisinde etiketlerden birinin yanlış veya hatalı yazılmasından kaynaklanır.Mesela,


<RuntimeDependencies>

<Dependency>libgpg-error<Dependency>

<Dependency>libgpg-error</Dependency>

</RuntimeDependencies>


ikiside aynı satır fakat ilk dependency satırında /kullanılmamış

  • Hata.4: install dizini altında terkedilmiş dosyalar var.

Kurulum dizini (/var/pisi/libmicrohttpd-0.9.2-6/install) altında terkedilmiş dosyalar var: /usr/lib/libmicrohttpd.a /usr/lib/libmicrohttpd.so.10.0.0 /usr/lib/libmicrohttpd.so.10 /usr/lib/libmicrohttpd.so /usr/lib/pkgconfig/libmicrohttpd.pc 1 hata, 0 uyarı Program sonlandırıldı.


Çözümü;


<Files> <Path fileType=”library”>/usr/lib</Path> <Path fileType=”header”>/usr/include</Path> <Path fileType=”manfile”>/usr/share/man</Path> <Path fileType=”data”>/usr/share/info</Path> <Path fileType=”doc”>/usr/share/doc</Path> </Files>


koyu yazılmış alanı ekler iseniz sorun çözülür. Files alanına ekleyebileceğiniz diğer path çeşitleri


/etc /usr/bin /usr/include /usr/lib /usr/share/locale /usr/share/man /usr/share/doc /usr/share


  • Hata.5: kaynak paketi /usr/include yolu için birden fazla ‘Path’ etiketi içeriyor

Çözümü; pspec.xml içerisinde birden fazla /usr/include yolu eklememenizdir. birini silerek bu hatayı çözebilirsiniz.

  • Hata.6: checking for GLIB – version >= 2.30.2… no Bu hatanın sebebi sisteminiz de bulunan glib versiyonu 2.30.2′den daha düşük bir versiyondur. Yapmanız gereken istenilen sürüm veya üzerini paketlemektir.

Örnek:Başka bir hata checking for GTK+ – version >= 2.24.10… no çözümü yine aynıdır.

  • Hata.7: Sistem hatası. Program sonlandırıldı. : not a bzip2 file Bu hatanın sebebi kaynak dosya belirtilen archive etiketi içerisinde yer alan type=”tarbz2″ alanı ile kaynak dosya uzantısının birbirinden farklı olmasıdır. Hata çözümü ise koynak dosya uzantısı neyse onunla değiştirmektir.

Doğru olan;


<Archive sha1sum=”baf5c73e186352cad767392a6b55840be0326ddc” type=”tarxz”>http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/sources/gtk+/2.24/gtk+-2.24.10.tar.xz</Archive>


Hatalı olan;


<Archive sha1sum=”baf5c73e186352cad767392a6b55840be0326ddc” type=”tarbz2”>http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/sources/gtk+/2.24/gtk+-2.24.10.tar.xz</Archive>


  • Hata.8: Arşiv için bilinmeyen bir tip (tarbxz) verilmiş: automake-1.11.4.tar.xz dosya uzantısı type=”tarbxz” yazıldığı için bu hatayı alırsınız. doğrusu type=”tarxz”
  • Hata.9: configure.py: error: ‘/usr/bin/qmake’ is not a file (bu hata kurumsal 2′de görülmüştür.)

Usage: python configure.py [opts] [macro=value] [macro+=value]configure.py: error: ‘/usr/bin/qmake’ is not a file DEBUG: “python configure.py -q /usr/bin/qmake” dönüş değeri 2 Traceback (most recent call last): File “/media/Depo-2/pisiyap/python-qt/actions.py”, line 19, in setup pythonmodules.run(“configure.py -q /usr/bin/qmake”) File “/usr/lib/pardus/pisi/actionsapi/pythonmodules.py”, line 80, in run if system(‘python %s’ % (parameters)): File “/usr/lib/pardus/pisi/actionsapi/shelltools.py”, line 255, in system error(_(“Command ”%s” failed, return value was %d.”) % (command, retValue)) File “/usr/lib/pardus/pisi/actionsapi/__init__.py”, line 27, in error raise Error(msg) pisi.actionsapi.Error: “python configure.py -q /usr/bin/qmake” komutu başarısız oldu, dönüş değeri: 2 .

Bu hatanın nedeni actions.py içerisinde yer alan


def setup(): pisitools.dosed(“configure.py”, ” check_license()”, “# check_license()”) pythonmodules.run(“configure.py -q /usr/bin/qmake”)


Satırların ikincisinde belirtilen adreste istenen dosyanın olmamasıdır. Hatayı çözmek için şu şekilde değiştiriniz.


def setup(): pisitools.dosed(“configure.py”, ” check_license()”, “# check_license()”) pythonmodules.run(“configure.py -q /usr/bin/qmake-qt4“)


  • Hata 10: Yama dosyası eksik:

parduskurumsal gdb # pisi bi –ignore-sandbox pspec.xml -d Kaynak paket inşa ediliyor: gdb Program sonlandırıldı. Yama dosyası eksik: suse/gdb-bz541866-rwatch-before-run.patch


hatanın nedeni indirdiğiniz inşa dosyalarında eksik dosya olduğunu ifade eder.Çözümü: files/suse/ içerisine adı geçen dosyayı eklemektir.